ဓမ္မ သင်တန်း မှတ်စုများ

 

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် - ဆရာတော်အရှင်ဩသဓ (ကြာသပတေးနေ့)

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မြန်မာပြန်

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် ဇယား

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−၁ (2020 Aug 13) သိက္ခာ ၃-ပါး၊ ကိလေသာ ၃-ပါး

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−၂ (2020 Aug 20) အသက်ရှုနည်း အာနာပါနဒီပနီမှ အကျဉ်းချုပ်

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−၃ (2020 Aug 27) နိမိတ်နှင့် ဘာဝနာတွဲပုံ

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−၄ (2020 Sept 24) ခန္ဓာငါးပါး၏ ဖြစ်ကြောင်း ၄-ပါးနှင့် ဖြစ်မှု ၁-ပါး

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−၅ (2020 Oct 1) စက္ခုဒွါရ ဝီထိ

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−စိတ် ၈-စုံ၊ ၁၆-မျိုးဇယား

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−ဝေဒနာ ၉-ပါးဇယား

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−အာဟာရသုတ်

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−တဏှာဖြစ်ရာ ချုပ်ရာ ဌာနများ

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−နိဗ္ဗာနဇောတိကျမ်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် မှတ်စု−ဈာန်သို့တက်ပုံ

 

 

ပါဠိဘာသာသင်တန်း - ဆရာတော်အရှင်ဂရုဓမ္မ (တနင်္လာနေ့)

ပါဠိ ပို့ချချက်

ဓမ္မပဒ ဘာသာဋီကာ

 

အဘိဓမ္မာသင်တန်း - ဆရာတော်အရှင်ဂရုဓမ္မ (အင်္ဂါနေ့)

အဘိဓမ္မာ ပို့ချချက်

 အထောက်အကူပြု ဇယားနှင့် ပုံများ

ကုသိုလ် အဆင့်ဆင့်

အဘိဓမ္မာ မေးခွန်းလွှာ ၁

အဘိဓမ္မာ မေးခွန်းလွှာ ၁ - အဖြေ

အဘိဓမ္မာ မေးခွန်းလွှာ ၂

အဘိဓမ္မာ မေးခွန်းလွှာ ၂ - အဖြေ

အဘိဓမ္မာ မေးခွန်းလွှာ ၃

အဘိဓမ္မာ မေးခွန်းလွှာ ၃ - အဖြေ

 

ပဋ္ဌာန်း သင်တန်း - ဆရာတော်အရှင်ဂရုဓမ္မ (အင်္ဂါနေ့)

ပဋ္ဌာန်း ပို့ချချက်

ပဋ္ဌာန်း ပို့ချချက် - ၂

အထောက်အကူပြုဇယားများ

ဓမ္မပဒဋ္ဌကထာ

ပဋ္ဌာန်း မေးခွန်းလွှာ - ၁

ပဋ္ဌာန်း မေးခွန်းလွှာ - ၁ အဖြေ

ပဋ္ဌာန်း မေးခွန်းလွှာ - ၂

ပဋ္ဌာန်း မေးခွန်းလွှာ - ၂ အဖြေ

ပဋ္ဌာန်း မေးခွန်းလွှာ - ၃

 

Quantum Novice

Daily Meditation Guide

Chanting Simplified

Mangala sutta

Mora sutta

Retribution

The 38 Rules for a Beatific Life

Angulimala Sutta -1

Angulimala Sutta -2