စူဠဝေဒလ္လ သုတ္တန်

ဦးသြသဓ

ပါဠိသင်တန်း

ဦးဂရုဓမ္မ

ပဋ္ဌာန်း သင်တန်း

ဦးဂရုဓမ္မ

သုတ္တန် တရားပွဲ

ဒေါက်တာဇနိတ

အလုပ်ပေး တရားပွဲ

ဒေါက်တာဇနိတ

ဝမ္မိကသုတ္တန်

အရှင်ပညောဘာသ

ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း

ဦးဇာနေယျာစာရ

သင်တန်းချိန်

Schedules

အချက်အလက်

Information

သင်တန်း မှတ်စု

Course Notes